Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Élet az élet után/3. - Karma és reinkarnáció

„Az élet egyszerre az előző élet eredménye és a következő alapja is”

 

Horoszkóp

 • egész életem a születésem pillanatától függ
 • egy ember teljes életútja kiolvasható a horoszkópjából, a születése pillanatában látható bolygókonstellációk ábrázolásából
 • ezért a születés sem lehet véletlenszerű, hanem bizonyos tartalmak formai kifejeződése
 • de hol vannak a tartalmak?
 • csak egy korábbi életben lehetséges

 

Korábbi életek

 • az előző élet nem megoldott és fel nem dolgozott problémái adják a tartalmat
 • a születési horoszkóp legutóbbi életünk mérlege egyben
 • a természet ráér: amit ebben az életben nem valósítasz meg, magaddal viszed a következőbe: semmit sem úszhatsz meg!

 

Az élet kezdete

 • miért az első felsírás idejét kell nézni a horoszkóphoz?
 • mikor kezdődik az élet? a születéssel? a fogantatással?
 • az élet egy állandóan jelenlévő energiaforma , ami nem kezdődik és nem ér véget
 • az új inkarnáció a fogantatással kezdődik
 • az egyéni önállóság (és anyagcsere) azonban a születéssel

 

Karma

 • az a törvényszerűség, amely az élet eredményét új élet-és sorsúttá alakítja
 • az élet tehát egyszerre az előző élet eredménye és a következő alapja is
 • időben kicsinyítve ez áll minden tettünkre: ezek mindig egy korábbi tartalom formái, egyszersmind tartalmak egy későbbi formához
 • tudatosan élni azt jelenti, hogy mindennek a tudatában mindkét irányban felelősen cselekedni

 

A polaritás törvénye

 • létünk alapja a polaritás, mindennek van ellentétpárja
 • két ellentétes pólus közötti feszültség a feltétele annak, hogy valami egyáltalán behatolhasson a tudatunkba
 • van valami, ami nincs alárendelve a polaritásnak: Isten
 • épp ezért nem tudjuk Istent elképzelni
 • aki a rossz ellen harcol, ugyanazt teszi, mint aki a jó ellen küzd: mindketten a valóságot támadják.
 • a jó és a rossz ugyanannak a dolognak poláris megjelenési formája, csak éppen nem tudjuk már a kettőt egységnek elképzelni
 • az önmagát jónak hirdető ember nem kizárólag jó, hanem valahol rossz is, csak ezt a tulajdonságát elfojtja, száműzi a tudatalattiba, onnan vetíti ki a környezetre
 • az embereknek ez a része az árnyék archetípusa (C.G.Jung)
 • az árnyéknak a tulajdon személyiségünkhöz való kapcsolata minden neurotikusa zavar pszichoterapikus kezeléséhez szükséges első és nehéz lépése!
 • a természet „egész” embert követel, és ehhez hozzátartozik a valóság mindkét oldala

 

Mit tudunk a túlvilágról?

 • ha van evilág à kell lennie túlvilágnak is
 • egészen másmilyennek kell lennie, mint az evilág
 • de nem magasabb rendű, vagy jobb mint az evilág
 • ha átlépünk a túlvilágba, nem javulunk meg, csak megváltozunk (a pólusoknak nem lehet értéket adni, egyik nem jobb mint a másik)
 • az él helyesen, aki ismeri a túlvilág követelményeit és e tudással a háttérben teljesíti az evilági kötelességeket
 • az evilágban anyagi testünk van. Ezért kell legyen valami nemanyagi természetű dolog is.
 • a pszichológia és az egyház a lélekről beszél (bár más-mást ér alatta)
 • szellemről is sokan beszélnek, én mindenki mást gondol

 

Meghalás

 • mi történik, amikor valaki meghal?
 • eltávozik belőle az élet
 • Mi az élet? Valami anyagi dolog? Nemigen, hiszen akkor az orvosok már rég üvegcsébe töltötték volna…
 • van valami, ami nem anyagi természetű, de szervesen képes kötődni az anyaghoz
 • a halottban a vegyi anyagok elkezdenek lebomlani, a saját törvényszerűségeiknek engedelmeskednek. Amig élünk, ezek a vegyi anyagok egy ideának vannak alárendelve és beágyazódnak egy nagy szervezetbe. Csak azt a feladatot látják el, amit a szervező idea rájuk bízott, saját öntörvényűségükről messzemenően lemondva
 • ez a szervező elv a halál pillanatában elhagyja a testet, ez a „lélek”, a „psziché”, az erőképző test, az asztráltest. Az elnevezés lényegtelen…

 

A lélek

 • az ember egyéni lényege
 • amit folyamatosan „én”-nek fogunk fel, függetlenül a test állandóan fölépülő-lebomló sejtjeitől
 • ami ugyanaz marad egész életünkben, az nem a test, hanem a lélek

 

Szellem

 • de mi a szellem?
 • a szellem az élet!
 • minden növénynek, kőnek, állatnak van szelleme, mivel él!
 • az ember a test, a lélek, a szellem hármasságából áll
 • a test anyagból van, a lélek az egyéni öntudat, a szellem az élni tudás képessége, ezt az alkimisták igy nevezték: só, kén, higany
 • a halál e hármasság egységét oldja fel
  • a lélek és a szellem visszatér a saját világába

 

Evilág – túlvilág

 • az evilág természete anyagi testet követel, a túlvilág anyagtalant
 • az egyén személyisége és tudata, ami a lélekhez kötődik, megmarad a halál után is
 • az álomképek segíthetnek ezt megérteni, mert bepillantást engednek az irracionális világba, a túlvilág törvényszerűségeibe
  • álmunkban testtel éljük meg magunkat, de a földi törvényszerűségek nem a megszokott módon vonatkoznak ránk
 • az időfogalom sem álmunkban, sem a halál pillanat körül nem racionális. Pár pillanat alatt lejátszódhat az ember lelki szemei előtt az egész élete, mint egy film
  • az időfogalom csak az evilági létben használható
 • a túlvilágon más törvénynek engedelmeskedik a többi kategória is: a gondolkodás, a beszéd, az érzés, a mozgás

 

Szimbólumok

 • azért is nagyon nehéz megérteni ezeket a folyamatokat, mert racionális nyelven nem lehet irracionális történéseket leírni
 • a lehetséges kompromisszum a szimbólumok képnyelve
 • a túlvilágról tudunk úgy beszélni, mint színek, hangok, fények áradása

 

Aura

 • a „látó” emberek az evilági embert (aki test-lélek-szellem egysége) is így látnak, egy színes fényburokban
 • a fényburok színéből, méretéből az illető jellemére, indulataira, betegségeire lehet következtetni
 • kísérletileg Kirlian nevű orosz kutató igazolta az aura létezését, kifejlesztett egy nagyfeszültségű készüléket, amivel az aura (sugárkoszorú, bioplazma, életenergia) lefényképezhető
 • ez az életenergia az anyagát körbeveszi, de csak addig, amíg az az anyag (pl egy állat, vagy egy ember) él. A halál pillanatában leválik az anyagáról, de megmarad.

♦  ♦  ♦

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.